Overblijven

Onze school heeft de mogelijkheid tot overblijven. De kosten voor het overeten zijn 1 euro per keer. De overblijfmoeders krijgen van dit geld een vergoeding. Het overblijven wordt betaald met behulp van een strippenkaart. Deze kunt u bestellen via het formulier van de ouderbijdrage.
De strippen zijn onbeperkt geldig. Heeft u strippen over als uw laatste kind van school gaat, dan kunt u ze op school weer inleveren. U krijgt dan uw geld terug.
De strippenkaarten zijn ook te verkrijgen door het betreffende bedrag over te maken op
rekeningnummer NL12 RABO 0397 6286 41 t.n.v. Koningin Wilhelminaschool o.v.v. strippenkaart, de hoeveelheid en uw naam.
Ook zijn de strippenkaarten op maandagochtend en donderdagochtend tegen contante betaling verkrijgbaar bij Mw. Schollaart.


Heeft u interesse om ook te helpen met het overeten, meld u dan aan als overblijfmoeder bij Mw. Schollaart.


Voor de overblijfmoeders

Klik hier voor de richtlijnen voor het overblijven.

Klik hier voor het overblijfrooster 2020 (september-december).