Formulieren  Omschrijving
Aanmeldingsformulier Voor het aanmelden van nieuwe leerlingen.
Aanvraag verlof Voor het aanvragen van extra vrije dagen. Zie hiervoor ook de verlofregeliing. Deze regeling is te vinden onder 'onze school'. U kunt het ingevulde formulier mailen naar JCBezemer@wdzschool.nl Ook is het natuurlijk mogelijk om het formulier te printen en op school in te leveren. 

Aanmeldingsformulier nieuwe leden
Formulier t.b.v. ledenadministratie van de schoolvereniging VVOGG