Formulieren  Omschrijving
Aanmeldingsformulier (Word)

Aanmeldingsformulier (PDF)
Voor het aanmelden van nieuwe leerlingen.

U kunt het ingevulde formulier op school inleveren of mailen naar
AMEJansen@stw3school.nl
Aanvraag verlof Voor het aanvragen van extra vrije dagen. Zie hiervoor ook de verlofregeliing. Deze regeling is te vinden onder 'onze school'. U kunt het ingevulde formulier mailen naar JCBezemer@wdzschool.nl Ook is het natuurlijk mogelijk om het formulier te printen en op school in te leveren. 

Aanmeldingsformulier nieuwe leden
Formulier t.b.v. ledenadministratie van de schoolvereniging VVOGG