GMR

Binnen onze GMR participeren MR leden van de drie scholen.
 
Alle MR leden zijn afgevaardigd in de GMR (gezamenlijk platform van onze drie scholen,
Koningin Wilhelminaschool / Willem de Zwijgerschool / Stadhouder Willem III school)
 
Ouders:                                           
Dhr. C. van der Linden            

Leerkrachten 
Mevr. P.J. Bouman
 
Klik hier voor meer informatie over de (G)MR.