GMR


Binnen onze GMR participeren MR leden van de diverse scholen.
 
Alle MR leden zijn afgevaardigd in de GMR (gezamenlijk platform van onze drie scholen,
Kon. Wilhelmina / Willem de Zwijger / Stadhouder Willem III):
 
 
Ouders:                                               Leerkrachten:

Dhr. C. van der Linden                          Mevr. P.J. Bouman
 
 
Klik hier voor meer informatie over de (G)MR.