Schooltijden
 
Dag 's Morgens   's Middags
Maandag      08.30 - 12.15 13.30 - 15.30
Dinsdag 08.30 - 12.15 13.30 - 15.30
Woensdag 08.30 - 12.30 vrij
Donderdag 08.30 - 12.15 13.30 - 15.30
Vrijdag 08.30 - 12.15 vrij

De leerlingen zijn op 4 vrijdagmorgens vrij, 3 dinsdagmiddagen en 3 donderdagmiddagen. Tijdens deze dagen en middagen zijn er studiebijeenkomsten en vergaderingen voor de leerkrachten. Zie voor deze data de schoolkalender.
 

Schoolzwemmen

De kinderen van de groepen 2, 3 en 4 zwemmen in zwembad De Louwert. Het zwemonderwijs is gratis, maar het vervoer met de bus tussen school en zwembad is voor rekening van de ouders. De zwemles valt onder het vak bewegingsonderwijs. Het is dan ook niet te vergelijken met officieel leszwemmen. Het minimumdoel van schoolzwemmen is het behalen van het A-diploma. Het is wel goed mogelijk dat kinderen andere diploma's halen, indien zij al over een diploma beschikken. Doordat er steeds meer leerlingen komen, zijn alle scholen geconfronteerd met een lestijd van 25 minuten. Voor onze school is dat van toepassing voor twee groepen.
 
Groep                                               Dag Tijd                                            
2a en 2b Donderdag     09.10 - 09.40
Maandag 14.30 - 15.15 (om de week)       
Maandag 14.30 - 15.15 (om de week)       

De kinderen die maandagmiddag zwemmen doen dat dus om de week. Ze hebben dan langer zwemles en we verliezen minder tijd met aan- en uitkleden en met reizen. Ze kunnen om 15.30 uur in de bus zitten en zullen dus ca. 10 minuten later op school aankomen. Eventueel kunt u ze van het zwembad afhalen, uiteraard in goed overleg met de juf. De dagen voor deze groepen zijn op de kalender aangegeven, zodat we niet in de war raken!
 

Bewegingsonderwijs

De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben bewegingsonderwijs in de Sophiahal. De groepen 1 en 2 hebben gym in het speellokaal.
Het is verplicht om gymkleding te dragen. Geschikte kleding: een gympak of een sportbroek met shirt en gymschoenen. (Dit zijn andere dan de sportschoenen die kinderen buiten dragen!)
 
Groep Dag Tijd
Dinsdag 08.30 - 9.30
3 Dinsdag 09.30 - 10.30
4 Dinsdag 10.30 - 11.30
6 Vrijdag 08.30 - 09.30
7 Vrijdag 09.30 - 10.30
8 Vrijdag 10.30 - 11.30