Laatste update: 03 augustus 2020
Nieuws     
  • Op maandag 09 juli is nieuwsbrief nr. 11 van dit schooljaar digitaal verzonden. De nieuwsbrieven worden niet meer opgeslagen op deze website. Wilt u de nieuwsbrieven bewaren, dan dient u deze zelf op te slaan!
 
  • Onze school heeft dit schooljaar inspectiebezoek gehad. We kunnen terugkijken op een fijn bezoek. De inspecteur heeft geen tekortkomingen geconstateerd. Alle onderdelen zijn met een voldoende of goed beoordeeld. Klik hier om het inspectierapport te downloaden.
 
  • Mevrouw Verspui (e-mail: janneke.verspui@eleos.nl) van het Jeugdteam Ambacht heeft inloopspreekuur in onze school. Heeft u opvoedingsvragen of vragen omtrent het gedrag van uw kind(eren), loop dan eens binnen tussen 09.15 en 10.15 uur.
De inloopspreekuren van Janneke Verspui van het Jeugdteam gaan niet door. Wellicht is er juist nu behoefte aan ondersteuning. Indien u hier vragen over heeft of ondersteuning bij wil, schroom dan niet om contact op te nemen met Janneke Verspui. U kunt per mail een aanvraag doen om een belafspraak in te plannen. Janneke.verspui@eleos.nl
 
 
Absentmelding      
       
Let op: De activiteiten worden vanaf dit moment vermeld in het ouderportaal. Ze worden niet meer weergegeven op onze website.

Link ouderportaal:
ouders.parnassys.net/ouderportaal


 
   
 

Legale software voor ouders
Basisschoolleerlingen en hun ouders kunnen via Surfspot legale software en andere ICT-producten met onderwijskorting aanschaffen. Ook via onze school is dat mogelijk.
► Lees verder